Svar till DN


15 publicister och företrädare för människorättsorganisationer i ett gemensamt upprop i
Dagens Nyheter skriver att det är dags att den svenska regeringen omprövar sin politik för att
få Dawit Isaak och andra journalister i Eritreas fängelser frigivna.


Vad de egentligen säger mellan raderna är att den svenska regeringen, med EUs hjälp ska
göra kännbara påtryckningar på Eritrea och därigenom bringa landet till sina bara knän. Detta
ska åstadkommas antingen genom att förneka landet biståndsmedel eller fresta med ökat
biståndsmedel och få sin vilja därigenom. De förespråkar också regim byte i Eritrea.


Jag undrar just var dessa publicister har hållit hus de senaste decennierna. Eritrea har fått ett
världsomspännande rykte att nationen inte är till salu. Det resilienta eritreanska folket
kämpade med blod, svett och tårar för att uppnå självständighet och fortsatte med det för att
förbli oberoende. Samarbete som bygger på ömsesidig respekt och ömsesidiga intressen är
alltid välkommet, men Eritrea är stolt över att hon aldrig tiggar och om någon rik nation har
några allmosor tillika bistånd eller lockbete, vi föreslår att de letar på annat håll.


På samma sätt bitar inte hotelser eller sanktioner på Eritrea. Vi har lärt oss att överleva på
våra egna resurser och varje eritrean spelar sin roll i nationens uppbyggnad. Det är hög tid att
USA, FN, EU, Sverige och alla andra så kallade makter börjar lära sig att det enda sättet att få
någonting från Eritrea är genom förhandlingsbordet och diplomati – våld och hot kommer
bara inte att fungera.

Alenalki Editorial